OIKEE ASENNE

Mindset on mielestäni hyvin kuvaava ja osuva termi englanninkielessä. Suomeksi sille ei taida vielä olla oikein hyvää vastinetta. Lähin on ehkä asenne? Mielentilakin vastaa ehkä jollain tasolla. Olen lukenut nyt Carol Dweckin Mindset-kirjaa. Kirjassa Dweck kuvaa kaksi asennetta, joihin ihmiset karkeasti voidaan jakaa. Nämä ovat kasvun ja muuttumattomuuden asenne.

Miten tämä liittyy naprapatiaan ja hyvinvointiin? Tuki- ja liikuntaelinvaivan kuntoutuksen kannalta kasvun asenteen ymmärtäminen on olennaisen tärkeää, koska onnistunut kuntoutus vaatii paljon työntekoa ja omaa aktiivisuutta. Hyvinvointinäkökulma puolestaan tulee kasvun asenteen avaavana ja dynaamisena vaikutuksena elämään. On mahdollista elää täydesti, tehdä kovaa työtä ja onnistua. Mikäpä olisikaan parempi asia hyvinvoinnin kannalta?

Ihmisen itsestään omaksuma näkemys vaikuttaa merkittävästi tapaan, jolla hän elää elämäänsä.

Näennäisesti yksinkertainen ja ajatuksen tasolla helposti käsitettävä ja lähes itsestäänselvä ajatus. Todellisuudessa näkemys itsestä vaikuttaa niin paljon, etten enää kuittaa tätä lausetta toteamalla: “No duh..!” Mindsetiä luettuani fiilistelen enemmänkin sitä miten omaa asennetta voi muuttaa ja miten itseä voi kovalla työllä kehittää. Muuttumattomuuden asenteen omaksuneet ihmiset uskovat, että omat ominaisuudet ovat pysyviä ja kiveen hakattuja. Heille kehittyy voimakas tarve todistaa niiden olemassaoloa itselleen ja muille ihmiselle yhä uudestaan. Esimerkiksi he hakeutuvat tilanteisiin, joissa he saavat vahvistusta ominaisuuksilleen ja pysyvät sitkeästi omalla mukavuusalueellaan. Kasvatus saattaa vaikuttaa tähän, sillä osa meistä on ehkä kasvatuksen tai koulutuksen kautta omaksua muuttumattomuuden asenteen. Heidän tavoitteenaan on näyttää koko ajan vakuuttavilta ja päteviltä niin kuluttavaa kuin se onkin. Jokaista tilannetta on arvioitava: “Onnistunko vai epäonnistunko? Hyväksytäänkö vai torjutaanko minut?”

Kasvun asenne puolestaan mahdollistaa yksilöllisten kykyjen ja luonteenpiirteiden kehittämisen. Keskeinen uskomus, jonka mukaan ponnistelemalla ja harjoittelemalla ihmisen perusominaisuuksia on mahdollista muuttaa, ohjaa kasvun asenteen omaksuneita. Vaikka ihmisten lahjakkuus, kyvyt, temperamentti ja kiinnostus saattavat alkutilanteessa poiketa toisistaan, voi jokainen silti muuttua ja kasvaa ahkeruuden sekä kovan työn kautta. Kasvun asenteen omaksunut ihminen ei pelkää epäonnistua ja omalle epämukavuusalueelle meneminen ei ole ongelma, vaan mielenkiintoinen haaste.

Kirjan lukeminen ei ole ollut kovin helppoa, sillä olen huomannut, että olen aika pitkään elämässäni asennoitunut muuttumattomuuden asenteen kautta. Mikään ei ole niin viiltävää kuin epämieluisen totuuden näkeminen, varsinkin itsessään. Lohdullisena koen kuitenkin sen, että viimeisen neljän vuoden aikana erityisesti opiskeluaikana olen omaksunut koko ajan enemmän kasvun asennetta. On ollut pakko muuttaa omaa asennoitumista, sillä opinnot olivat vaativat ja koska halusin itse kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Olen vuosien varrella kiinnostunut yhä enemmän ja enemmän itseni kehittämisestä ja halunnut muutosta elämän eri osa-alueille, joten  tietämättäni olenkin pikku hiljaa liikkunut kohti kasvun asennetta. Koen kuitenkin että paljon on vielä matkaa siihen, että saan kasvun asenteen todella juurrutettua omaan ajatteluun ja kokemukseen. Haasteena minulla on pitkäjänteisyyden puute ja itseni motivoiminen siinä vaiheessa kun jossain projektissa tarvitaan sitä kuuluisaa kovaa työtä, ahkeruutta ja sitkeyttä. Epäonnistumisen pelko vaivaa ajoittain ja rajoittaa häiritsevästi toimintaani.

Olen lukenut nyt n. kolmanneksen kirjasta. Itselläni jo pelkkä kirjan lukeminen on käynnistänyt entistä suuremman muutoksen kohti kasvun asennetta ja avannut silmiä uusille mahdollisuuksille, mutta tulen varmasti kirjoittamaan tänne blogin puolelle lisää Mindsetin inspiroimana, kunhan pääsen kirjan kanssa eteenpäin. Kirjan myöhemmissä luvuissa tullaan syventymään siihen, miten omaa asennoitumista on mahdollista muuttaa. Siitä lisää sitten aikanaan!

Kiva kun kävit täällä!

Ihanaa päivää sinulle!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.