NIVELMOBILISAATIO – NAPRAPATIAN HOITOTEKNIIKAT

Moi! Tällä viikolla ajattelin kääntää TÄMÄN artikkelin suomeksi. Nivelmobilisaatio on yksi tärkeimmistä naprapatian hoitotekniikoista. Nivelmobilisaatio on tekniikka, jossa niveltä mobilisoidaan, eli sen liikkuvuutta pyritään parantamaan hitaalla, tasaisella liikkeellä. Tavoitteena tässä hoitotekniikassa on nivelliikkuvuuden paraneminen ja oireiden lievittyminen.

Nivelmobilisaatio on hellävarainen hoitomuoto, jota naprapaatit ja myös muut manuaalisen terapian ammattilaiset käyttävät hoitaakseen tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Usein niveliä manuaalisesti tutkittaessa naprapaatti havaitsee tietyn nivelen liikkeen alentuneen tai nivel on kivulias sitä tunnusteltaessa. Nivel saattaa myös tutkittaessa aiheuttaa asiakkaan identtisen oireen, jonka vuoksi hän on alun perinkin tullut vastaanotolle. Nämä edellä kuvatut merkit ovat  aihe hoidolle ja mahdollisesti juuri nivelen mobilisaatiolle.

Hoitomuodot, jotka ovat toistensa serkkuja Nivelmobilisaatio ja -manipulaatio ovat kaksi hyvin samantapaista hittekniikkaa, koska niissä suoritettavat liikkeet ovat lähestulkoon samat. Manipulaatiosta on myöhemmin tulossa omaa artikkelia suomenkielellä. TÄSSÄ linkki kirjoittamaani englanninkieliseen versioon, mikäli kiinnostaa lukaista nivelmanipulaatiosta jo nyt. Erona näiden kahden hoitotekniikan välillä on liikenopeus. Mobilisaatiossa nivelen liikkuvuutta pyritään parantamaan hitailla, rauhallisilla ja tasaisilla liikkeillä. Mobilisaatiossa käväistään vain nivelen liikkuvuuden lopussa/rajoilla. Manipulaatiossa naprapaatti ensin vie nivelen sen liikkuvuuden viimeisille asteille ja suorittaa sitten nopean impulssiksi kutsutun liikkeen niveleen. Usein tässä kohtaa kuullaan nopea napsahtava/rutiseva ääni, kun nivelessä oleva alipaine purkautuu nopeasti nivelpintojen erkaantuessa hetkellisesti toisistaan. Onnistuneen manipulaatiotoimenpiteen jälkeen nivelen liikelaajuus paranee välittömästi ja kipu helpottuu. Mobilisaatiossa tätä napsahtavaa ääntä harvemmin kuullaan.

what is napra

Mobilisaatio vs. manipulaatio? Miksi sitten mobilisoida, jos voi manipuloida? Joskus voi olla parempi käyttää mobilisaatiota nivelen hoitamiseen. Esimerkiksi vanhemmille ihmisille mobilisaatio voi olla parempi hoitotekniikka hellävaraisuutensa ansiosta. Joskus asiakas saattaa pelätä manipulaatiota, tai olla muuten hermostunut tai jännittynyt hoitotilanteessa, jolloin mobilisaatio voi olla parempi valinta. Tähän kysymykseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, sillä päätökset hoitotoimenpiteistä ovat aina tilanne- ja henkilökohtaisia. Yhteenvetona sanoisin, että tavoitteena on oireiden lievittyminen ja tähän tavoitteeseen voidaan päästä monin eri tavoin. Naprapaatti, asiakas ja asiakkaan oirekuva vaikuttavat päätösten tekemiseen. Päädytäänpä mihin tahansa hoitotekniikkaan, asiakas voi naprapaatilla asioidessaan luottaa, että päätöstä on johtanut kliininen päättely ja tilanteen kokonaisvaltainen arvio.

Selkäranka vai muut nivelet? Erona mobilisaation ja manipulaation välillä on myös se mihin kehonsaan sitä käytetään  Naprapatiassa manipulaatiotekniikkaa käytetään enimmäkseen selkärangan pikkuniveliä hoidettaessa. Totta kai myös muita niveliä kuten olkapäätä voi manipuloida, mutta tätä ei kuitenkaan rutiinisti harjoiteta narapatiassa. Mitä taas tulee mobilisaatioon, on se tekniikka numero yksi, kun pyritään parantamaan muiden nivelten kuten lonkan tai olkapään liikkuvuutta. Mobilisaatiota käytetään kuitenkin myös selkärangan nivelten käsittelyyn niska tai selkävaivojen yhteydessä. Mobilisaatiossa voidaan hyödyntää myös asiakkaan omaa lihastyötä, jolloin hoitotekniikassa yhdistyy mobilisaatio ja lihasenergia. Lihasenergiatekniikoista löytyy lisää tietoa TÄÄLTÄ. Tällainen yhdistelmäterapia on useimmiten hyvin tehokasta.

Toivottavasti tämä artikkeli oli hyödyllinen ja selvensi nivelmobilisaation käsitettä sekä sait sitä tietoa mitä etsit. Jos kysymyksiä tai ajatuksia tulee mieleen, niin laita vaan kommenttia ja palaan asiaan!

Kiitos kun luit tämän artikkelin!

Ihanaa päivää sinulle!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.