PEHMYTKUDOSMOBILISAATIO – MITÄ SE ON?

Moi! Olet ehkä kuullut että pehmytkudosten mobilisaatiota käytetään hoitomuotona manuaalisen terapian eri muodoissa. Terminä pehmytkudosmobilisaatio on aika laaja ja epäselvä – monesti myös terapeuteille itselleen. Siksi päätin kirjoittaa artikkelin pehmytkudosmobilisaatiosta. Tavoitteenani on selvittää mitä pehmytkudosmobilisaatio on, erityisesti naprapatian näkökulmasta. Jos lähdetään liikkeelle yksinkertaisesta määritelmästä, voidaan pehmytkudosmobilisaation ajatella olevan yksi hoitomuoto tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa, mikäli pehmytkudosten nähdään olevan mukana oireilussa. Usein näin onkin. Esimerkiksi nivelvaivojen yhteydessä pehmytkudokset kuten lihakset ja sidekudokset oireilevat myös, esimerkiksi kireytenä tai kipuna.  (Guanche ym 1995; Solomonov ym. 1997) Pehmytkudoksen oireilu voi vaikuttaa hermostolliseen kontrolliin ja olla kivun taustalla, mikä tarkoittaa sitä että normaaleihin liikekaavoihin ja koordinaatioon voi tulla muutoksia (Gerwin ym 1997)

Mitä pehmytkudokset ovat? Tuki- ja liikuntaelimistössä kaikki muut kudokset paitsi luu ja rusto voidaan lukea kuuluviksi pehmytkudoksiin. Ilmeisin pehmytkudostyyppi on varmasti lihaskudos, mutta sidekudos kuten jänteet, nivelsiteet, nivelkapselit ja muut sidekudokset kuten fascia kuuluvat tähän porukkaan. Joissain tapauksissa myös hermojen ja verisuonten, jotka vaikuttavat esim. nivelen toimintaan, voidaan ajatella kuuluvan pehmytkudoksiin.

Pehmytkudosmobilisaation tekniikat. Tulemme haasteelliseen aiheeseen, nimittäin sen määrittelyyn, mitkä hoitotekniikat luetaan kuuluviksi pehmytkudosmobilisaatioon. Mitä luultavimmin se riippuu yksittäisten kliinikkojen näkökulmasta. Varmasti selkein määritelmä pehmytkudosmobilisaatiolle on se, että kyseisen tekniikan suorittamisen jälkeen naprapaatti tutkii onko pehmytkudoksessa tapahtunut muutoksia. Naprapatiassa ennen hoitotoimenpiteitä naprapaatti tutkii nivelliikkuvuutta tai suorittaa kipuprovokaatiotestejä. Hoidon jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. Tietenkään ei voida suoraan osoittaa että jokin tietty tekniikka kohdistuisi vain ja ainoastaan pehmytkudokseen. Pehmytkudostekniikat kohdistuvat moniin muihinkin rakenteisiin, kuin vain lihaksiin ja sidekudoksiin. Jos käännetään aihe ylösalaisin toisaalta voidaan ajatella, että niveliin kohdistuvat hoitomuodot kuten mobilisaatio ja manipulaatio, vaikuttavat myös pehmytkudoksiin kuten nivelkapseliin ja niveltä ympäröiviin lihaksiin. Yhteenvetona käsittelen tässä nyt tärkeimmät pehmytkudostekniikat naprapatian näkökulmasta.

what is napra

Hieronta Hieronta on selkeä ja tunnettu pehmykudosmobilisaation tyyppi. Hierontaa on itsessään tietysti hyvin erilaisia tyyppejä, mutta esimerkiksi naprapatiassa useimmiten käytettävät hierontatekniikat ovat tutkivia ja suuntaukseltaan kyse on klassisesta hieronnasta. Naprapaatti pyrkii esimerkiksi hieronnalla ja pehmytkudosten palpaatiolla (sormin tunnustelemalla) löytämään poikkeavuuksia pehmytkudoksesta. Tavoitteena hierontatekniikoissa on muokata pehmytkudoksia ja vaikuttaa niihin terapeuttisesti, jotta liikkuvuus ja normaali toimintakyky palautuisi.

Digitaalinen iskeeminen paine. Tässä hoitotekniikassa naprapaatti tuottaa paineen lihakseen tiettyyn määrättyyn pisteeseen sormenpäillään pyrkimyksenä aiheuttaa hetkellinen iskeeminen reaktio lihaksessa. Tavoitteena on vähtentää lihasjännitystä, vähentää kipua ja sammuttaa triggerpisteitä. Triggerpisteet määritellään aroiksi pisteiksi ja kireiksi juosteiksi lihaksissa (Hains 2002).

Lihasenergiatekniikat. Selkärangan  tai raajanivelten alentunutta liikkuvuutta voidaan hoitaa lihasenergiatekniikalla. Lihasenergiatekniikka on hellävarainen pehmytkudosmobilisaation tekniikka, jossa asiakas jännittää tahdonalaisesti määrättyä lihasta muutaman sekunnin ajan naprapaatin vastustaessa tätä liikettä (Selkow ym. 2009). Jännityksen jälkeen lihas rentoutetaan jolloin sitä voidaan venyttää. Jännitysvaihe voidaan toistaa muutaman kerran, jotta hoito vaikuttaisi mahdollisimman tehokkaasti.

SOFT TISSUE 3

Pehmytkudostekniikoita käytetään naprapatiassa paljon ja useimmiten ne yhdistetään muihin hoitotekniikoihin kuten nivelmobilisaatioon tai -manipulaatioon. Useimmiten pehmytkudostekniikoita käytetään esihoitona rentouttamaan lihaksia ja “lämmittelynä” ennen  selkeämmin nivelrakenteisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Monesti mobilisaatio ja manipulaatio ovat miellyttävämäpiä suorittaa ja toimivat tehokkaammin, kun pehmytkudokset on ensin relaksoitu.

Toivottavasti tämä postaus selvitti ja avasi pehmytkudosmobilisaation käsitettä ja mitä se tarkoittaa naprapatian näkökulmasta. Jos kysymyksiä tai ajatuksia tuli mieleen, ole hyvä ja kommentoi!

Mukavaa päivää Sinulle!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.